© 2024 Nederlandse Rollersports Bond  
NEDERLANDSE ROLLERSPORTS BOND

/HOOFDBESTUUR NRB

Voorzitter: Wouter Verboven Secretaris: Tyler ter Meulen Penningmeester: Kirsten Broekema Bestuurslid: Jack Davids Sectievoorzitter rolhockey: Jean-Pierre Vroomen Sectievoorzitter kunstrijden: Vacature

/VERTROUWINGSCONTACTPERSOON

Bij de Nederlandse Rollersport Bond is er een vertrouwingscontactpersoon. Deze vertrouwingscontactpersoon kan ingeschakeld worden als er sprake is van ongewenst gedrag. Binnen de vereniging kunnen gebeurtenissen plaatsvinden, waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag of andere omstandigheden waardoor iemand zich ongemakkelijk voelt. Je kunt hierbij denken aan pesten, ongewenste intimiteiten, seksueel getinte opmerkingen, verbaal geweld (schelden etc.); dit kan tussen teamleden onderling maar ook tussen trainer en teamlid voorkomen. Dan biedt de vertrouwingscontactpersoon een luisterend oor en denkt mee over een eventuele oplossing. De gegeven informatie zal niet zonder toestemming van de betrokkene gedeeld worden met andere personen.  De vertrouwingscontactpersoon is Esmee Drost en is te bereiken via het mailadres vcp@rollersports.nl
© 2024 NRB
Nederlandse Rollersports Bond*

/HOOFDBESTUUR NRB

Voorzitter: Wouter Verboven Secretaris: Tyler ter Meulen Penningmeester: Kirsten Broekema Bestuurslid: Jack Davids Sectievoorzitter Rolhockey Jean-Pierre Vroomen Sectievoorzitter kunstrijeden: Vacature

/VERTROUWINGScontactPERSOON

Bij de Nederlandse Rollersport Bond is er een vertrouwenscontactpersoon.  Deze vertrouwenscontactpersoon kan ingeschakeld worden als er sprake is van ongewenst gedrag. Binnen de vereniging kunnen gebeurtenissen plaatsvinden, waarbij sprake is van  grensoverschrijdend gedrag of andere omstandigheden waardoor iemand zich ongemakkelijk voelt. Je kunt hierbij denken aan pesten, ongewenste intimiteiten, seksueel getinte opmerkingen, verbaal geweld (schelden etc.); dit kan tussen teamleden onderling maar ook tussen trainer en teamlid voorkomen. Dan biedt de vertrouwenscontactpersoon een luisterend oor en denkt mee over een eventuele oplossing. De gegeven informatie zal niet zonder toestemming van de betrokkene gedeeld worden met andere personen.  De vertrouwenscontactpersoon is Esmee Drost en is te bereiken via het emailadres vcp@rollersports.nl