© 2020 Nederlandse Rollersports Bond  
NEDERLANDSE ROLLERSPORTS BOND

/HOOFDBESTUUR NRB

Voorzitter: Jonas Hendriks Secretaris: Peter van den Bosch Penningmeester: Vacature (Kees Leenders a.i.) Bestuurslid rolhockey: Ben Veerman Bestuurslid kunstrijden: Suzanne Hendriks

/SECTIEBESTUUR ROLHOCKEY

Voorzitter ai: Ben Veerman Penningmeester: vacature (Eef Bal a.i.) Secretaris/ledenadm.: Eef Bal Bestuurslid: Nico Janssens Bestuurslid: Ton Sorensen

/BONDSAFGEVAARDIGDEN ROLHOCKEY

Marty van den Brand Martin Kuipers Vacature

/SECTIEBESTUUR KUNSTROLSCHAATSEN

Voorzitter : Suzanne Hendriks Penningmeester: vacature (Suzanne Hendriks a.i.) Secretaris : Claudia Versteeg-During Wedstrijdcoordinator: Gea von Henning

/Technische commissie KUNSTrolschaatsen

Wedstrijdfunctionaris : Ad Roothans Rekenbureau/ledenadministratie: Mia Smit /BONDSAFGEVAARDIGDEN KUNSTROLSCHAATSEN Ciska Dijkema Jack Davits Willem Westhoff /VERTROUWINGSPERSOON Bij de Nederlandse Rollersport Bond is er een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden als er sprake is van ongewenst gedrag. Binnen de vereniging kunnen gebeurtenissen plaatsvinden, waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag of andere omstandigheden waardoor iemand zich ongemakkelijk voelt. Je kunt hierbij denken aan pesten, ongewenste intimiteiten, seksueel getinte opmerkingen, verbaal geweld (schelden etc.); dit kan tussen teamleden onderling maar ook tussen trainer en teamlid voorkomen. Dan biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor en denkt mee over een eventuele oplossing. De gegeven informatie zal niet zonder toestemming van de betrokkene gedeeld worden met andere personen.  De vertrouwenspersoon is via de sectiebesturen of via het NRB bestuur bereikbaar.
© 2020 NRB
Nederlandse Rollersports Bond*

/HOOFDBESTUUR NRB

Voorzitter: Jonas Hendriks Secretaris: Peter van den Bosch Penningmeester: Vacature (Kees Leenders a.i.) Bestuurslid rolhockey: Ben Veerman Bestuurslid kunstrijden: Suzanne Hendriks

/SECTIEBESTUUR ROLHOCKEY

Voorzitter ai: Ben Veerman Penningmeester: vacature (Eef Bal a.i.) Secretaris/ledenadm.: Eef Bal Bestuurslid: Nico Janssens Bestuurslid: Ton Sorensen

/BONDSAFGEVAARDIGDEN ROLHOCKEY

Marty van den Brand Martin Kuipers Vacature

/SECTIEBESTUUR KUNSTROLSCHAATSEN

Voorzitter : Suzanne Hendriks Penningmeester: vacature (Suzanne Hendriks a.i.) Secretaris : Claudia Versteeg-During Wedstrijdcoordinator: Gea von Henning

/Technische commissie KUNSTrolschaatsen

Wedstrijdfunctionaris : Ad Roothans Rekenbureau/ledenadministratie: Mia Smit /BONDSAFGEVAARDIGDEN KUNSTROLSCHAATSEN Ciska Dijkema Jack Davits Willem Westhoff /VERTROUWINGSPERSOON Bij de Nederlandse Rollersport Bond is er een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden als er sprake is van ongewenst gedrag. Binnen de vereniging kunnen gebeurtenissen plaatsvinden, waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag of andere omstandigheden waardoor iemand zich ongemakkelijk voelt. Je kunt hierbij denken aan pesten, ongewenste intimiteiten, seksueel getinte opmerkingen, verbaal geweld (schelden etc.); dit kan tussen teamleden onderling maar ook tussen trainer en teamlid voorkomen. Dan biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor en denkt mee over een eventuele oplossing. De gegeven informatie zal niet zonder toestemming van de betrokkene gedeeld worden met andere personen.  De vertrouwenspersoon is via de sectiebesturen of via het NRB bestuur bereikbaar.